Dla Rodziców

Ankieta dla rodziców

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Umowa o świadczenie usług Miejskiego Żłobka w Wieluniu od 01.09.2023 r.

Zgoda na publikację wizerunku

Odbiór dziecka - Klauzula Informacyjna dotyczaca przetwarzania danych.