Dla Rodziców

Informacja o sposobie płatności

Aneks do umowy od 1 stycznia 2023

Zmiana opłat za pobyt i wyżywienie od 1 stycznia 2023

Ankieta dla rodziców

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Umowa o świadczenie usług Miejskiego Żłobka w Wieluniu od 01.09.2023 r.