Ankieta dla rodziców rozpoczynających pobyt

Karta Informacyjna o dziecku

Aktualne dane osobowe

Upoważnienie do odbioru dziecka

Wniosek o wydłużenie pobytu

Deklaracja czasu pobytu

Umowa o świadczenie usług Miejskiego Żłobka w Wieluniu od 01.09.2023 r.

Aneks do umowy o przedłużenie pobytu

Karta kontynuacji pobytu

Umowa o świadczenie usług

Wniosek o przyjęcie dziecka

Wypowiedzenie umowy

 

Załączniki:

Zał. nr. 1 - Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka

Zał. nr. 2 - Oświadczenie o wielodzietności

Zał. nr. 3 - Oświadczenie o niepełnosprawności

Zał. nr. 4 - Oświadczenie o wysokości dochodów

 

Regulaminy i zarządzenia:

Regulamin naboru dzieci do Miejskiego Żłobka

Regulamin pracy komisji do spraw naboru dzieci

Zarządzenie nr 3 z 15 2023 r, marca ws. powołania komisji ds. naboru.