Zarządzenia i regulaminy

Zarządzenie nr 7 w sprawie wyznaczenia dodatkowego dnia wolnego

Zarządzenie nr 6 w sprawie wprowadzenia Planu pracy opiekuńczo- wychowawczo – edukacyjnego

Zarządzenie nr 2 w sprawie wprowadzenie procedury ewakuacji dzieci i pracowników

Regulamin naboru dzieci do Miejskiego Żłobka

Regulamin pracy komisji do spraw naboru dzieci

Zarządzenie nr 3 z 15 2023 r, marca ws. powołania komisji ds. naboru.

Zarządzenie nr 5 Dyrektora w sprawie dodatkowego dnia wolnego

Regulamin organizacyjny Miejskiego Żłobka w Wieluniu