Rekrutacja 2022/2023

Zarządzenie nr 3 2022 Dyrektora Miejskiego Żłobka w Wieluniu

Zarządzenie Dyrektora

Wniosek o przyjęcie dziecka

Wykaz dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów naboru

Oświadczenie o pochodzeniu dziecka z rodziny wielodzietnej

Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka

Protokół z posiedzenia komisji do spraw naboru

Załącznik nr 9 pdf

Załącznik nr 9 docx

Umowa od 1 września 2022