Rekrutacja 2022/2023

Zarządzenie Dyrektora

Wniosek o przyjęcie dziecka

Wykaz dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów naboru

Oświadczenie o pochodzeniu dziecka z rodziny wielodzietnej

Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka