Dzień dobry Państwu


Rada Rodziców na posiedzeniu w dniu 19 września 2022 r. dokonała analizy złożonych, przez firmy ubezpieczeniowe, ofert dotyczących ubezpieczenia dzieci od następstw nieszczęśliwych wypadków. Wybrano ofertę firmy COMPENSA TU S.A. VIG. - UBEZPIECZENIE NNW DEDYKOWANE DZIECIOM MIEJSKIEGO ŻŁOBKA W WIELUNIU  W ROKU 2022/23.


Opłaty Polisy można dokonywać poprzez link na stronie ubezpieczyciela wpisując kod nadany Żłobkowi. W ofercie macie Państwo do wyboru trzy opcje ubezpieczenia. To Państwo decydujecie, która opcja jest waszym zdaniem najkorzystniejsza.


Link do strony wraz z kodem dostępu zostanie do państwa wysłany przez Przewodniczących RR poszczególnych grup. Można go również otrzymać w sekretariacie Żłobka w formie papierowej.


Polisa obejmuje okres ubezpieczenia od 01.09.2022 r. do 31.08.2023 r.


Termin wpłaty upływa 28 października 2022 r.


Ubezpieczenie jest ubezpieczeniem dobrowolnym

Obowiązek informacyjny

Ogólne warunki ubezpieczenia