Druki do pobrania

Informacja dla rodziców

Umowa o świadczenie usług

Umowa o świadczenie usług - drugie dziecko

Umowa o świadczenie usług - więcej dzieci

Ankieta informacyjna o dziecku

Deklaracja korzystania z usług w czasie pandemii

Informacja o danych osobowych w czasie pandemii

Ankieta o stanie zdrowia

Zgłoszenie kontynuacji pobytu dziecka w Miejskim Żłobku w Wieluniu

Karta zgłoszenia dziecka do Miejskiego Żłobka w Wieluniu

Zarządzenie w sprawie COVID-19