Miejski Żłobek w Wieluniu to placówka, która powstała dzięki funduszom własnym Gminy Wieluń i dofinansowaniu z rządowego programu „Maluch+”. To pierwsza placówka w naszym mieście w pełni przystosowana do potrzeb dzieci w wieku do lat 3.

Zaspokoi potrzeby opiekuńcze, wychowawcze i edukacyjne wychowanków oraz będzie wspierać rodziców w łączeniu życia rodzinnego z zawodowym. Stworzone warunki pozwolą dzieciom uczęszczającym do żłobka swobodnie się rozwijać, zdobywać nowe umiejętności oraz doświadczać relacji z rówieśnikami i osobami dorosłymi.

Jej atutem jest celowy projekt, od podstaw przygotowany i dostosowany do przepisów i norm określonych dla placówek opiekuńczych, w których będą przebywały dzieci w wieku od 20 tygodnia życia do lat 3.

Układ funkcjonalny placówki zapewni bezpieczeństwo podopiecznych i prawidłową organizację pracy oraz maksymalne wykorzystanie pomieszczeń zgodnie z ich przeznaczeniem. Kolejnym atutem jest plac zabaw wyposażony w sprzęt do zajęć i zabaw ruchowych, dostosowany do możliwości dzieci.

Ogród i budynek znajdą się na terenie ogrodzonym i monitorowanym, budynek wyposażony został w urządzenia kontroli dostępu. Ograniczenie dostępu nieuprawnionych użytkowników do określonych stref zapewni bezpieczne i przyjazne warunki dla wychowanków.

Nasz Żłobek ma komfortowe warunki lokalowe i odpowiednie wyposażenie. Posiadamy nasłonecznione, przestronne i kolorowe sale, wyposażone w bezpieczne, atrakcyjne i dostosowane do wieku zabawki i pomoce dydaktyczne, sprzyjające radosnej i twórczej zabawie. Każda sala posiada łazienkę oraz wyjście na zadaszoną werandę. Pomieszczenia są wentylowane, klimatyzowane oraz wyposażone w oczyszczacze powietrza.

W Miejskim Żłobku w Wieluniu podopieczni zawsze będą na pierwszym miejscu, ich bezpieczeństwo, szczęście oraz prawidłowy i harmonijny rozwój będzie nadrzędnym celem kadry pracowniczej oraz dyrektora placówki.

Jesteśmy przekonani, że poprzez współpracę z rodzicami stworzymy nowoczesne i przyjazne dla dzieci i rodziców miejsce, otwarte na ich inicjatywy, a zarazem motywujące dla pracowników. Wszystkim dzieciom i rodzicom zaoferujemy wsparcie, pomoc i opiekę w działaniach zmierzających do prawidłowego rozwoju dziecka.