Skład Rady Rodziców Miejskiego Żłobka w Wieluniu od 19 września 2022 r.

Zarząd:

1. Walczak Aneta – przewodnicząca (grupa pomarańczowa)

2. Ochędzan Marta – skarbnik (grupa pomarańczowa)

3. Sztajner Anita - protokolantka skarbnik (grupa zielona)

Członkowie:

4. Burzyńska Katarzyna - (grupa fioletowa)

5. Dominik Tomasz - (grupa fioletowa)

6. Klimaszewska Marta - (grupa fioletowa)

7. Koniarczyk Angelika - (grupa żółta)

8. Konieczna Laura - (grupa zielona)

9. Kotala Ada - (grupa żółta)

10. Kubielska Agnieszka - (grupa pomarańczowa)

11. Lamorska- Beśka Kinga - (grupa pomarańczowa)

12. Lewik Sara - (grupa fioletowa)

13. Pawłowska Angelika - (grupa niebieska)

14. Świątek Katarzyna - (grupa pomarańczowa)

15. Zasada Ewelina - (grupa niebieska)