Przewodniczący: Wioleta Małecka

Skarbnik: Agata Maciejewska

Członkowie: Patrycja Bernaś, Maciej Kujawa, Anita Szewczyk-Dąbrowska