Przewodniczący: Dąbrowska Marcelina

Skarbnik: Marta Ochędzan

Członkowie: Bernaś Patrycja, Pawłowska Angelika, Sibińska Magdalena