W placówce zaplanowano kuchnię wraz z całym zapleczem tak, aby prowadzić działalność gastronomiczną w pełnym zakresie, a przygotowywane posiłki były  zgodne z normami i wytycznymi. Stwarza to również możliwość współpracy z lokalnymi dostawcami,  aby zapewnić świeże, ekologiczne produkty.
Menu przygotowane zostanie specjalnie dla naszych wychowanków przez dietetyka.

Dzień naszych podopiecznych zorganizowany jest według ich indywidualnych potrzeb oraz określonego rytmu. Dzięki temu chcemy zapewnić im poczucie bezpieczeństwa stwarzając warunki zbliżone do domowych. Codzienny plan uwzględnia m. in: posiłki, zabiegi pielęgnacyjne i higieniczne, drzemki, zabawy edukacyjne, manipulacyjne, zabawy wspierające rozwój ruchowy, w tym naukę raczkowania i chodzenia (dla naszych najmłodszych wychowanków). 

Ramowy rozkład dnia w Miejskim Żłobku w Wieluniu

6:30 - 8:00Przyjmowanie dzieci do żłobka:
 • zabawy swobodne według zainteresowań dzieci,
 • zabawy w kącikach zainteresowań
 • zabawy integracyjne, ruchowe, ze śpiewem,
 • indywidualne zabawy edukacyjne z opiekunami,
 • możliwość konsultacji rodziców z opiekunami.
8:00 - 8:30Przygotowanie do śniadania - czynności higieniczne i pielęgnacyjne, wdrażanie elementów higieny osobistej, kształtowanie umiejętności samoobsługowych.
8:30 - 9:00Śniadanie - karmienie i pomoc podczas spożywania posiłku, rozwijanie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłku.
9:00 - 9:15Czynności higieniczne po śniadaniu, doskonalenie umiejętności samoobsługowych.
9:15 - 10:00Realizacja zadań wychowawczo – edukacyjnych poprzez zajęcia zorganizowane z całą grupą:
 • zajęcia stymulujące rozwój psychoruchowy dziecka,
 • zabawy ruchowe koordynujące całe ciało dziecka, doskonalące zmysł równowagi,
 • zabawy plastyczne, tematyczne, konstrukcyjne
 • zabawy z elementami muzykoterapii,
 • zabawy logopedyczne, wspomagające rozwój mowy,
 • zabawy manipulacyjne i paluszkowe,
 • zabawy parateatralne.
10:00 – 10:15 Drugie śniadanie
10:15 - 11:00Zabawy ruchowe na świeżym powietrzu (w razie niepogody w sali zabaw ruchowych):
 • spacery, zabawy swobodne na werandzie lub placu zabaw,
 • stymulowanie aktywności pozwalającej na odkrywanie, kreatywność, rozwijanie zainteresowań,
 • rozwijanie świadomości zalet ruchu na świeżym powietrzu.
11:00 - 11:15Przygotowanie do obiadu:
 • czynności higieniczne i pielęgnacyjne,
 • wdrażanie elementów higieny osobistej
11:15 - 11:45Obiad - wdrażanie do samodzielnego jedzenia, ćwiczenie posługiwania się sztućcami.
11:45 - 12:00Czynności higieniczne po obiedzie, przygotowanie do poobiedniego odpoczynku.
12:00 - 13:45Czas na sen lub leżakowanie:
 • słuchanie bajek, kołysanek, muzyki relaksacyjnej.
13:45 - 14:00Czynności pielęgnacyjne i higieniczne - trening czystości – nauka korzystania z nocnika i sedesu, wdrażanie elementów higieny osobistej.
14:00 - 14:15Podwieczorek.
14:15 - 14:30Czynności higieniczne po podwieczorku, doskonalenie umiejętności samoobsługowych.
14:30 - 16:00Zabawy tematyczne – rozwijające indywidualne zdolności dzieci:
 • zabawy rytmiczne, ruchowe,
 • zabawy manipulacyjne i paluszkowe,
 • zabawy rozwijające spostrzegawczość,
 • zabawy konstrukcyjne,
 • zabawy plastyczne,
 • zabawy wspierające rozwój mowy.
16:00 - 16:30Zabawy swobodne i w kącikach zainteresowań, porządkowanie sali wraz z opiekunami. Rozchodzenie się dzieci do domów. Możliwość indywidualnych konsultacji i rozmów z rodzicami.

 

Pobierz plan dnia:

Żłobek prowadzi działalność przez cały rok szkolny z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 6.30 do 16.30.

Wyprawka dla dziecka w żłobku:

 • ubrania na zmianę - 3-4 komplety – 1 komplet prosimy przynieść do sali pozostałe zostawić w szatni dla dzieci, w szmacianej torbie/worku,
 • skarpetki antypoślizgowe,
 • chusteczki higieniczne suche (w kartonie min. 100szt.), 1 paczka - uzupełniane w miarę zużywania,
 • pieluszki jednorazowe – 1 paczka – uzupełniane w miarę zużywania (jeśli dziecko potrzebuje),
 • krem na odparzenia lub inny, jeśli dziecko korzysta,
 • chusteczki nawilżane – 2 paczki – uzupełniane w miarę zużywania,
 • smoczek z zatyczką i zawieszką (jeśli dziecko potrzebuje),
 • odpowiednie obuwie i odzież na spacer (prosimy zostawić w szatni dla dzieci),
 • w okresie letnim nakrycie głowy,
 • woreczki lub reklamówki foliowe na brudne rzeczy, które każdorazowo będą przekazywane rodzicom do prania – 1 paczka.

Wszystkie rzeczy powinny być podpisane imieniem i nazwiskiem dziecka. Ubranka proszę podpisać na metce.

Pieluszki, kremy, chusteczki nawilżane będą umieszczone w półce indywidualnej i stosowane tylko dla danego dziecka, aby uniknąć podrażnień czy alergii.

W żłobku nie podajemy żadnych lekarstw.

Zachęcamy, aby dzieci chodziły bez kapci.

Pobierz wersje do druku: