Naszym dietetykiem jest mgr  Katarzyna Markuszewska. W każdy poniedziałek na tablicy informacyjnej przy wejściu głównym zamieszczamy jadłospis na dany tydzień. 

Jadłospis spełniający normy norm żywieniowe Instytutu Żywności i Żywienia, im. Prof. dra med. Aleksandra Szczygła, zgodnie z art.  22 Ustawy z dnia  4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2020 r. poz. 326), uwzględnia  również sugestie Państwa oraz opiekunów. 

Dostawy żywności odbywają się w naszej placówce codziennie lub co drugi dzień, tak aby produkty służące do przygotowania posiłków dla Państwa dzieci były zawsze świeże. Panie kucharki dokładają wszelkich starań aby dzieci jadły zdrowo i smacznie. 

Dzień naszych podopiecznych zorganizowany jest według ich indywidualnych potrzeb oraz określonego rytmu. Dzięki temu chcemy zapewnić im poczucie bezpieczeństwa stwarzając warunki zbliżone do domowych. Codzienny plan uwzględnia m. in: posiłki, zabiegi pielęgnacyjne i higieniczne, drzemki, zabawy edukacyjne, manipulacyjne, zabawy wspierające rozwój ruchowy, w tym naukę raczkowania i chodzenia (dla naszych najmłodszych wychowanków). 

Ramowy rozkład dnia w Miejskim Żłobku w Wieluniu

6:30 - 8:00Przyjmowanie dzieci do żłobka:
 • zabawy swobodne według zainteresowań dzieci,
 • zabawy w kącikach zainteresowań
 • zabawy integracyjne, ruchowe, ze śpiewem,
 • indywidualne zabawy edukacyjne z opiekunami,
 • możliwość konsultacji rodziców z opiekunami.
8:00 - 8:30Przygotowanie do śniadania - czynności higieniczne i pielęgnacyjne, wdrażanie elementów higieny osobistej, kształtowanie umiejętności samoobsługowych.
8:30 - 9:00Śniadanie - karmienie i pomoc podczas spożywania posiłku, rozwijanie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłku.
9:00 - 9:15Czynności higieniczne po śniadaniu, doskonalenie umiejętności samoobsługowych.
9:15 - 10:00Realizacja zadań wychowawczo – edukacyjnych poprzez zajęcia zorganizowane z całą grupą:
 • zajęcia stymulujące rozwój psychoruchowy dziecka,
 • zabawy ruchowe koordynujące całe ciało dziecka, doskonalące zmysł równowagi,
 • zabawy plastyczne, tematyczne, konstrukcyjne
 • zabawy z elementami muzykoterapii,
 • zabawy logopedyczne, wspomagające rozwój mowy,
 • zabawy manipulacyjne i paluszkowe,
 • zabawy parateatralne.
10:00 – 10:15 Drugie śniadanie
10:15 - 11:00Zabawy ruchowe na świeżym powietrzu (w razie niepogody w sali zabaw ruchowych):
 • spacery, zabawy swobodne na werandzie lub placu zabaw,
 • stymulowanie aktywności pozwalającej na odkrywanie, kreatywność, rozwijanie zainteresowań,
 • rozwijanie świadomości zalet ruchu na świeżym powietrzu.
11:00 - 11:15Przygotowanie do obiadu:
 • czynności higieniczne i pielęgnacyjne,
 • wdrażanie elementów higieny osobistej
11:15 - 11:45Obiad - wdrażanie do samodzielnego jedzenia, ćwiczenie posługiwania się sztućcami.
11:45 - 12:00Czynności higieniczne po obiedzie, przygotowanie do poobiedniego odpoczynku.
12:00 - 13:45Czas na sen lub leżakowanie:
 • słuchanie bajek, kołysanek, muzyki relaksacyjnej.
13:45 - 14:00Czynności pielęgnacyjne i higieniczne - trening czystości – nauka korzystania z nocnika i sedesu, wdrażanie elementów higieny osobistej.
14:00 - 14:15Podwieczorek.
14:15 - 14:30Czynności higieniczne po podwieczorku, doskonalenie umiejętności samoobsługowych.
14:30 - 16:00Zabawy tematyczne – rozwijające indywidualne zdolności dzieci:
 • zabawy rytmiczne, ruchowe,
 • zabawy manipulacyjne i paluszkowe,
 • zabawy rozwijające spostrzegawczość,
 • zabawy konstrukcyjne,
 • zabawy plastyczne,
 • zabawy wspierające rozwój mowy.
16:00 - 16:30Zabawy swobodne i w kącikach zainteresowań, porządkowanie sali wraz z opiekunami. Rozchodzenie się dzieci do domów. Możliwość indywidualnych konsultacji i rozmów z rodzicami.

 

Pobierz plan dnia:

Żłobek prowadzi działalność przez cały rok szkolny z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 6.30 do 16.30.

Wyprawka dla dziecka w żłobku:

 • ubrania na zmianę - 3-4 komplety – 1 komplet prosimy przynieść do sali pozostałe zostawić w szatni dla dzieci, w szmacianej torbie/worku,
 • skarpetki antypoślizgowe,
 • chusteczki higieniczne suche (w kartonie min. 100szt.), 1 paczka - uzupełniane w miarę zużywania,
 • pieluszki jednorazowe – 1 paczka – uzupełniane w miarę zużywania (jeśli dziecko potrzebuje),
 • krem na odparzenia lub inny, jeśli dziecko korzysta,
 • chusteczki nawilżane – 2 paczki – uzupełniane w miarę zużywania,
 • smoczek z zatyczką i zawieszką (jeśli dziecko potrzebuje),
 • odpowiednie obuwie i odzież na spacer (prosimy zostawić w szatni dla dzieci),
 • w okresie letnim nakrycie głowy,
 • woreczki lub reklamówki foliowe na brudne rzeczy, które każdorazowo będą przekazywane rodzicom do prania – 1 paczka.

Wszystkie rzeczy powinny być podpisane imieniem i nazwiskiem dziecka. Ubranka proszę podpisać na metce.

Pieluszki, kremy, chusteczki nawilżane będą umieszczone w półce indywidualnej i stosowane tylko dla danego dziecka, aby uniknąć podrażnień czy alergii.

W żłobku nie podajemy żadnych lekarstw.

Zachęcamy, aby dzieci chodziły bez kapci.

Pobierz wersje do druku: