Szanowni Rodzice

Od 1 stycznia 2021 r. dzięki pozyskanym przez Gminę Wieluń dofinansowaniu w ramach projektu pn. „Utworzenie Żłobka Miejskiego w Wieluniu” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa łódzkiego na lata 2014-2020, działanie X.1 Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3, możliwe było zwolnienie Państwa z opłaty stałej za żłobek.

Serdecznie zapraszamy na spotkania z rodzicami zgodnie z poniższym harmonogramem: 

22 września 2021 r.(środa) – godz. 16.30 

Grupy: zielona, fioletowa, niebieska 

 

23 września 2021 r.(czwartek) – godz. 16.30  

Grupy: pomarańczowa, żółta 

 

Zgodnie z zaleceniami  Głównego Inspektora Sanitarnego zapraszamy tylko jednego z rodziców i prosimy o  zachowanie zasad bezpieczeństwa zawartych w wytycznych GIS: 

- maseczki, 

- dezynfekcja rąk (stacja dezynfekcji znajduje się przy wejściu głównym, po prawej stronie),  

- zachowanie dystansu. 

 

Ubezpieczenie dziecka w tym roku szkolnym wynosi 34,00 zł.  

Ubezpieczenie jest dobrowolne, warunki polisy przedstawią opiekunki podczas zebrania. 

Rodzice, którzy zdecydują się na ubezpieczenie dziecka mogą dokonać wpłat u opiekunek grupy w czasie zebrania.

Udział placówki w projekcie pt.:  „Utworzenie Żłobka Miejskiego w Wieluniu” (projekt wdrażany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020) pozwolił na doposażenie naszego żłobka.

Sześcioosobowe wózki pozwalają naszym najmłodszym Milusińskim odbywać długie i bezpieczne spacery. Te niecodzienne pojazdy wzbudzają niemałe zainteresowanie wśród okolicznych mieszkańców, a opiekunkom pozwalają zabrać całą grupę na przejażdżkę.

W ubiegłym roku szkolnym ogromnym zainteresowaniem cieszyły się zorganizowane w naszym żłobku spotkania z logopedą. 

Dzięki nawiązaniu współpracy z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Wieluniu od 17 września 2021r. możemy zaproponować Państwu cotygodniowe konsultacje z neurologopedą na terenie naszej placówki. 

Diagnozy i konsultacje dla rodziców odbywać się będą średnio raz w tygodniu, w piątek, w godzinach 10.00 – 13.00.

Jeśli wyrażają Państwo zgodę na diagnozę, bardzo prosimy o wypełnienie odpowiednich wniosków (do pobrania u opiekunek grup). 

O terminie spotkania będą Państwa informować bezpośrednio opiekunki grupy. 

Szanowni Rodzice

Serdecznie dziękuję za wszystkie wyrazy uznania dla pracy naszej placówki.

Był to wyjątkowy rok. To pierwszy rok naszej działalności, zapamiętamy go na długo.

Szczęśliwe dzieci to największa nagroda za nasze wysiłki.

Życzę naszym wychowankom i ich Rodzicom powodzenia i wielu sukcesów!

A naszych Milusińskich, którzy kontynuują przygodę ze żłobkiem z ogromną radością powitamy jutro w progach placówki.

 

Aneta Jaskuła

Dyrektor Miejskiego Żłobka w Wieluniu

Szanowni Rodzice

Przed nami nowy rok szkolny, z niecierpliwością oczekujemy na naszych nowych wychowanków oraz tych, którzy kontynuują przygodę ze żłobkiem.

W dniach 16 – 27 sierpnia 2021 r. zapraszam do podpisywania umów o świadczenie usług Miejskiego Żłobka w Wieluniu. Umowy wraz z wymaganymi załącznikami można pobrać ze strony internetowej żłobka www.zlobek.wielun.pl zakładka Dla Rodziców - Rekrutacja lub w sekretariacie Miejskiego Żłobka w Wieluniu, ul. Porzeczkowa 8, od poniedziałku do piątku, w godz. 7.30 – 15.30.

Szanowni Rodzice

W okresie wakacyjnym lipiec – sierpień nasz żłobek działa jak każdego dnia, pracujemy stałym rytmem. W szczególnych sytuacjach, jeśli pojawi się  taka konieczność, grupy będą łączone Informacje uzyskane od Państwa o planowanych nieobecnościach dzieci  traktujemy umownie.

Zdajemy sobie sprawę, że plany mogą ulec zmianie.  W związku z tym zwracamy się z prośbą aby w okresie wakacyjnym również zgłaszać nieobecności mailowo lub ewentualnie u opiekunek grupy. Płatności za wyżywienie będą naliczane tak samo jak przez cały rok.

Pozdrawiam serdecznie 

życzę przyjemnych wakacji

Aneta Jaskuła

Od 1 lipca opłat za pobyt w żłobku należy dokonywać na wskazany poniżej rachunek bankowy

Bank Spółdzielczy w Lututowie Oddział w Wieluniu

37 9256 0004 0724 8021 2000 0170

odbiorca: Zakład Obsługi Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Wieluniu Pl. Kazimierza Wielkiego 2, 98-300 Wieluń

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami ankiety przeprowadzonej wśród rodziców dzieci uczęszczających do naszego Żłobka. 

Pobierz Tutaj