Witam Państwa

Rada Rodziców na posiedzeniu w dniu 19 września 2023 r. dokonała wyboru firmy ubezpieczeniowej dotyczącej ubezpieczenia dzieci od następstw nieszczęśliwych wypadków. Wybrano ofertę firmy COMPENSA VIENNA INSURANCE GRUOP - OFERTA KONTYNUACJI UBEZPIECZENIA DZIECI MIEJSKEGO ŻŁOBKA W WIELUNIU NA ROK 2023/2024.

Opłaty Polisy należy dokonywać poprzez link na stronie ubezpieczyciela wpisując kod nadany Żłobkowi. W ofercie macie Państwo do wyboru trzy opcje ubezpieczenia. To Państwo decydujecie, która opcja jest najkorzystniejsza.

Link do strony wraz z kodem dostępu zostanie do państwa wysłany na utworzoną grupę WhatsApp przez Przewodniczących RR poszczególnych grup. Można go również otrzymać w sekretariacie Żłobka w formie papierowej lub spisać z informacji umieszczonej na tablicy informacyjnej w siedzibie Żłobka.

Polisa obejmuje okres ubezpieczenia od 01.09.2023 r. do 31.08.2024 r.

Termin wpłaty upływa 28 października 2023 r.

Ubezpieczenie jest ubezpieczeniem dobrowolnym.

W załączeniu:

Ogólne warunki ubezpieczenia

Karta produktu ubezpieczenia