Aktualności

Serdecznie zapraszamy na spotkania z rodzicami zgodnie z poniższym harmonogramem: 

22 września 2021 r.(środa) – godz. 16.30 

Grupy: zielona, fioletowa, niebieska 

 

23 września 2021 r.(czwartek) – godz. 16.30  

Grupy: pomarańczowa, żółta 

 

Zgodnie z zaleceniami  Głównego Inspektora Sanitarnego zapraszamy tylko jednego z rodziców i prosimy o  zachowanie zasad bezpieczeństwa zawartych w wytycznych GIS: 

- maseczki, 

- dezynfekcja rąk (stacja dezynfekcji znajduje się przy wejściu głównym, po prawej stronie),  

- zachowanie dystansu. 

 

Ubezpieczenie dziecka w tym roku szkolnym wynosi 34,00 zł.  

Ubezpieczenie jest dobrowolne, warunki polisy przedstawią opiekunki podczas zebrania. 

Rodzice, którzy zdecydują się na ubezpieczenie dziecka mogą dokonać wpłat u opiekunek grupy w czasie zebrania.

Dyrektor Miejskiego Żłobka w Wieluniu

ogłasza nabór na wolne stanowisko opiekun

w Miejskim Żłobku w Wieluniu

  1. Nazwa i adres jednostki (miejsce pracy):   Miejski Żłobek w Wieluniu, ul. Porzeczkowa 8, 98-300 Wieluń
  2. Stanowisko: Opiekun
  3. Wymiar czasu pracy: pełny etat
  4. Forma zatrudnienia: umowa o pracę.
  5. Przewidywany termin zatrudnienia: od dnia 1 października 2021 r.

Do naboru może przystąpić kandydat, który spełnia następujące wymagania: ...

Udział placówki w projekcie pt.:  „Utworzenie Żłobka Miejskiego w Wieluniu” (projekt wdrażany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020) pozwolił na doposażenie naszego żłobka.

Sześcioosobowe wózki pozwalają naszym najmłodszym Milusińskim odbywać długie i bezpieczne spacery. Te niecodzienne pojazdy wzbudzają niemałe zainteresowanie wśród okolicznych mieszkańców, a opiekunkom pozwalają zabrać całą grupę na przejażdżkę.