Rekrutacja pracowników do Miejskiego Żłobka w Wieluniu

W dniu 22 czerwca 2020 r. rozpoczynam nabór pracowników do Miejskiego Żłobka w Wieluniu, ul. Sadowa. Oferty należy składać w Urzędzie Miejskim w Wieluniu, Pl. Kazimierza Wielkiego 1 (pok. nr 1), 98-300 Wieluń, w terminie do dnia 3 lipca 2020 r., do godz. 12:00, w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym, numerem telefonu kontaktowego oraz dopiskiem:

„Nabór na stanowisko …………………………… w Miejskim Żłobku w Wieluniu”

Kandydaci, którzy spełnią wymogi formalne zostaną zawiadomieni telefonicznie o terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej. W przypadku nieobecności kandydata oferta nie będzie rozpatrywana.

Szczegóły ofert pracy, kwestionariusz osobowy oraz oświadczenia zamieszczam poniżej.

Ogłoszenia o naborze:

Nabór na stanowisko SEKRETARKA

Nabór na stanowisko OPIEKUN

Nabór na stanowisko PIELĘGNIARKA

Nabór na stanowisko WOŹNA

Nabór na stanowisko KUCHARZ

Nabór na stanowisko POMOC KUCHARZA

Nabór na stanowisko KONSERWATOR

Kwestionariusz osobowy

Oświadczenia - opiekun, pielęgniarka

Oświadczenia - pozostałe stanowiska

Z wyrazami szacunku

Aneta Jaskuła

Dyrektor Miejskiego Żłobka w Wieluniu

W swoich działaniach będę konsekwentnie dążyć do rozwoju placówki, stworzę nowoczesne i przyjazne....
W przygotowaniu
W przygotowaniu
W przygotowaniu
W przygotowaniu
W przygotowaniu

Back to top