Aktualności

Szanowni Rodzice

Od 1 stycznia 2021 r. dzięki pozyskanym przez Gminę Wieluń dofinansowaniu w ramach projektu pn. „Utworzenie Żłobka Miejskiego w Wieluniu” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa łódzkiego na lata 2014-2020, działanie X.1 Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3, możliwe było zwolnienie Państwa z opłaty stałej za żłobek.

Serdecznie zapraszamy na spotkania z rodzicami zgodnie z poniższym harmonogramem: 

22 września 2021 r.(środa) – godz. 16.30 

Grupy: zielona, fioletowa, niebieska 

 

23 września 2021 r.(czwartek) – godz. 16.30  

Grupy: pomarańczowa, żółta 

 

Zgodnie z zaleceniami  Głównego Inspektora Sanitarnego zapraszamy tylko jednego z rodziców i prosimy o  zachowanie zasad bezpieczeństwa zawartych w wytycznych GIS: 

- maseczki, 

- dezynfekcja rąk (stacja dezynfekcji znajduje się przy wejściu głównym, po prawej stronie),  

- zachowanie dystansu. 

 

Ubezpieczenie dziecka w tym roku szkolnym wynosi 34,00 zł.  

Ubezpieczenie jest dobrowolne, warunki polisy przedstawią opiekunki podczas zebrania. 

Rodzice, którzy zdecydują się na ubezpieczenie dziecka mogą dokonać wpłat u opiekunek grupy w czasie zebrania.

Udział placówki w projekcie pt.:  „Utworzenie Żłobka Miejskiego w Wieluniu” (projekt wdrażany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020) pozwolił na doposażenie naszego żłobka.

Sześcioosobowe wózki pozwalają naszym najmłodszym Milusińskim odbywać długie i bezpieczne spacery. Te niecodzienne pojazdy wzbudzają niemałe zainteresowanie wśród okolicznych mieszkańców, a opiekunkom pozwalają zabrać całą grupę na przejażdżkę.