Aktualności

Od 1 lipca opłat za pobyt w żłobku należy dokonywać na wskazany poniżej rachunek bankowy

Bank Spółdzielczy w Lututowie Oddział w Wieluniu

37 9256 0004 0724 8021 2000 0170

odbiorca: Zakład Obsługi Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Wieluniu Pl. Kazimierza Wielkiego 2, 98-300 Wieluń

Szanowni Rodzice

W okresie wakacyjnym lipiec – sierpień nasz żłobek działa jak każdego dnia, pracujemy stałym rytmem. W szczególnych sytuacjach, jeśli pojawi się  taka konieczność, grupy będą łączone Informacje uzyskane od Państwa o planowanych nieobecnościach dzieci  traktujemy umownie.

Zdajemy sobie sprawę, że plany mogą ulec zmianie.  W związku z tym zwracamy się z prośbą aby w okresie wakacyjnym również zgłaszać nieobecności mailowo lub ewentualnie u opiekunek grupy. Płatności za wyżywienie będą naliczane tak samo jak przez cały rok.

Pozdrawiam serdecznie 

życzę przyjemnych wakacji

Aneta Jaskuła