Aktualności

Informacja dotycząca naboru dzieci do Miejskiego Żłobka w Wieluniu od 1 września 2023 r.

Szanowni Państwo

Dziękuję Państwu za obdarzenie naszej Placówki zaufaniem i powierzenie naszej opiece swoich dzieci.

    Informuję, że lista ocenionych wniosków dotycząca naboru od 1 września 2023 r. zostanie umieszczona na stronie internetowej Żłobka w dniu 31 maja 2023 r. o godz. 10:00.

Rodzice dzieci, które zostały zakwalifikowane do Żłobka, zobowiązani są do podpisania umowy z Dyrektorem Miejskiego Żłobka w Wieluniu do dnia 16 czerwca 2023 r. W tym celu należy wydrukować ze strony internetowej Miejskiego Żłobka z zakładki:  Dla rodziców -> Nabór do Żłobka

1. Umowę o świadczenie usług Miejskiego Żłobka w Wieluniu od 1 września 2023 r.

2. Druk - Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych.

Wypełnione i podpisane dokumenty należy złożyć w sekretariacie Miejskiego Żłobka w Wieluniu do dnia 16 czerwca 2023 r. w godzinach od 7.30 do 15.30.

Niepodpisanie umowy w/w terminie jest równoznaczne z rezygnacją uczęszczania dziecka do Miejskiego Żłobka w Wieluniu, zgodnie § 5.2. Regulaminu naboru dzieci do Miejskiego Żłobka w Wieluniu.

    Wnioski rodziców znajdujące się na liście oczekującej na przyjęcie zostaną zakwalifikowane do Żłobka w przypadku pojawienia się wolnych miejsc.

W związku z licznymi zapytaniami o okres adaptacji w Żłobku informuję, że planujemy dwa dni na adaptację, tj. 1. i 4. września. Będziecie Państwo mieli możliwość pobytu z dziećmi w grupie w ustalonych godzinach. Jeśli ta forma adaptacji zostanie przez pracowników i rodziców oceniona pozytywnie zostanie wpisana do Regulaminu organizacyjnego Miejskiego Żłobka w Wieluniu.

    Drodzy Rodzice. Życzę miłej i owocnej współpracy. Dołożymy wszelkich starań, aby dzieci były w Żłobku bezpieczne i szczęśliwe.

Dyrektor Miejskiego Żłobka w Wieluniu

Bożena Żurek

plakat piknik