Aktualności

Zarządzenie nr 6

 

Zarządzenie nr 7

 

Wieluń, dn. 8 sierpnia 2022 r.

Drodzy rodzice

Przed nami kolejny 1 września, w którym przywitamy dzieci kontynuujące i rozpoczynające korzystanie z usług Miejskiego Żłobka w Wieluniu. Wszyscy mamy ogromną tremę przed tym wydarzeniem. Państwo zastanawiacie się jak dzieci zareagują na nowe środowisko, pracownicy Żłobka myślą, jak najlepiej zorganizować pierwsze dni pobytu, aby dzieci szybko się zaaklimatyzowały. To już trzecie rozpoczęcie roku. Mamy doświadczoną kadrę ale każde dziecko jest inne i każde pierwsze dni wyglądają inaczej. Chcemy się jak najlepiej przygotować na przyjęcie dzieci, dlatego zapraszam serdecznie Państwa na spotkanie organizacyjne w dniu 29 sierpnia 2022 r. na godzinę 10:00 do siedziby Żłobka, na ulicę Porzeczkową 8.

Drodzy Rodzice

Miło mi poinformować, że zgodnie z uchwałą Nr LXIX/864/22 Rady Miejskiej w Wieluniu z dnia 26 lipca 2022 r. (zmieniającą uchwałę Rady Miejskiej w Wieluniu Nr LXIV/797/22 z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie określenia wysokości opłat za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim  w Wieluniu oraz ustalenia maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie) opłaty za pobyt i wyżywienie dziecka do końca sierpnia 2022 r. będą wynosiły 0 zł.

 

Czas trwania projektu pn. "Utworzenie Żłobka Miejskiego w Wieluniu" został przedłużony o dwa miesiące.

 

W związku z powyższym zapraszam Państwa od 1 sierpnia 2022r. do sekretariatu Żłobka na podpisanie aneksu do  "umowy o świadczenie usług Miejskiego Żłobka w Wieluniu" 

 

z wyrazami Szacunku

Dyrektor
Bożena Żurek

 

Aneks do umowy od 28 lipca

Aneks do umowy od 28 lipca