Pragniemy poinformować, iż Żłobek Miejski w Wieluniu bierze udział w projekcie pt.: 

 

 

„Utworzenie Żłobka Miejskiego w Wieluniu” 

Projekt wdrażany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10: Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Działanie 10.1 Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do 3 lat.  

Projekt realizowany jest od 01 czerwca 2020 r. do 30 czerwca 2022 r. 

 

 

Głównym celem projektu jest wzrost poziomu aktywności zawodowej 98 osób oraz wzrost zdolności do zatrudnienia 2 osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3  poprzez utworzenie Żłobka Miejskiego w Wieluniu. Utworzenie 100 miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w okresie od 01.06.2020 do 31.08.2020 roku oraz zapewnienie 22 miesięcy bieżącego funkcjonowania, w okresie od 01.09.2020 roku do 30.06.2022 roku. 

 

 

Wartość projektu: 3 200 000,00 zł 

Dofinansowanie projektu z UE: 2 912 000,00 zł