Nie takie ważne, żeby człowiek dużo wiedział, ale żeby dobrze wiedział, 

nie żeby umiał na pamięć, a żeby rozumiał, 

nie żeby go wszystko troszkę obchodziło, a żeby go coś naprawdę zajmowało.”

Janusz Korczak

Absolwent żłobka będzie:

  • radosny, wrażliwy i koleżeński,
  • samodzielny, pracowity i kulturalny,
  • ciekawy świata,
  • akceptować samego siebie oraz będzie tolerancyjny wobec innych,
  • świadomym członkiem społeczności lokalnej,
  • otwarty na kontakty z innymi ludźmi,
  • wrażliwy wobec otaczającego świata,
  • twórczy i samodzielny w działalności zabawowej i edukacyjnej,
  • posiadać kompetencje w zakresie wiedzy, umiejętności i postaw, dzięki którym sprosta wymaganiom stawianym w przedszkolu.