Dzień naszych podopiecznych zorganizowany jest według ich indywidualnych potrzeb oraz określonego rytmu. Dzięki temu chcemy zapewnić im poczucie bezpieczeństwa stwarzając warunki zbliżone do domowych. Codzienny plan uwzględnia m. in: posiłki, zabiegi pielęgnacyjne i higieniczne, drzemki, zabawy edukacyjne, manipulacyjne, zabawy wspierające rozwój ruchowy, w tym naukę raczkowania i chodzenia (dla naszych najmłodszych wychowanków). 

Ramowy rozkład dnia w Miejskim Żłobku w Wieluniu

6:30 - 8:00Przyjmowanie dzieci do żłobka:
 • zabawy swobodne według zainteresowań dzieci,
 • zabawy w kącikach zainteresowań
 • zabawy integracyjne, ruchowe, ze śpiewem,
 • indywidualne zabawy edukacyjne z opiekunami,
 • możliwość konsultacji rodziców z opiekunami.
8:00 - 8:30Przygotowanie do śniadania - czynności higieniczne i pielęgnacyjne, wdrażanie elementów higieny osobistej, kształtowanie umiejętności samoobsługowych.
8:30 - 9:00Śniadanie - karmienie i pomoc podczas spożywania posiłku, rozwijanie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłku.
9:00 - 9:15Czynności higieniczne po śniadaniu, doskonalenie umiejętności samoobsługowych.
9:15 - 10:00Realizacja zadań wychowawczo – edukacyjnych poprzez zajęcia zorganizowane z całą grupą:
 • zajęcia stymulujące rozwój psychoruchowy dziecka,
 • zabawy ruchowe koordynujące całe ciało dziecka, doskonalące zmysł równowagi,
 • zabawy plastyczne, tematyczne, konstrukcyjne
 • zabawy z elementami muzykoterapii,
 • zabawy logopedyczne, wspomagające rozwój mowy,
 • zabawy manipulacyjne i paluszkowe,
 • zabawy parateatralne.
10:00 – 10:15 Drugie śniadanie
10:15 - 11:00Zabawy ruchowe na świeżym powietrzu (w razie niepogody w sali zabaw ruchowych):
 • spacery, zabawy swobodne na werandzie lub placu zabaw,
 • stymulowanie aktywności pozwalającej na odkrywanie, kreatywność, rozwijanie zainteresowań,
 • rozwijanie świadomości zalet ruchu na świeżym powietrzu.
11:00 - 11:15Przygotowanie do obiadu:
 • czynności higieniczne i pielęgnacyjne,
 • wdrażanie elementów higieny osobistej
11:15 - 11:45Obiad - wdrażanie do samodzielnego jedzenia, ćwiczenie posługiwania się sztućcami.
11:45 - 12:00Czynności higieniczne po obiedzie, przygotowanie do poobiedniego odpoczynku.
12:00 - 13:45Czas na sen lub leżakowanie:
 • słuchanie bajek, kołysanek, muzyki relaksacyjnej.
13:45 - 14:00Czynności pielęgnacyjne i higieniczne - trening czystości – nauka korzystania z nocnika i sedesu, wdrażanie elementów higieny osobistej.
14:00 - 14:15Podwieczorek.
14:15 - 14:30Czynności higieniczne po podwieczorku, doskonalenie umiejętności samoobsługowych.
14:30 - 16:00Zabawy tematyczne – rozwijające indywidualne zdolności dzieci:
 • zabawy rytmiczne, ruchowe,
 • zabawy manipulacyjne i paluszkowe,
 • zabawy rozwijające spostrzegawczość,
 • zabawy konstrukcyjne,
 • zabawy plastyczne,
 • zabawy wspierające rozwój mowy.
16:00 - 16:30Zabawy swobodne i w kącikach zainteresowań, porządkowanie sali wraz z opiekunami. Rozchodzenie się dzieci do domów. Możliwość indywidualnych konsultacji i rozmów z rodzicami.

 

Pobierz plan dnia:

Rozkład dnia