Miejski Żłobek to pierwsza  placówka w naszym mieście w pełni przystosowana do potrzeb dzieci w wieku do lat 3. Placówka zaspokaja potrzeby opiekuńcze, wychowawcze i edukacyjne wychowanków oraz wspiera rodziców w łączeniu życia  rodzinnego i zawodowego.  Stworzone warunki pozwalają dzieciom uczęszczającym do żłobka swobodnie się rozwijać, zdobywać nowe umiejętności oraz doświadczać relacji z rówieśnikami i osobami dorosłymi.  

Układ funkcjonalny placówki zapewnia bezpieczeństwo podopiecznych i prawidłową organizację pracy oraz maksymalne wykorzystanie pomieszczeń zgodnie z ich przeznaczeniem. Wiele nowatorskich rozwiązań pozwala na sprawne funkcjonowanie i zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom, rodzicom oraz pracownikom, szczególnie w trudnym dla wszystkich czasie pandemii.    

Sale żłobkowe są przestronne, wyposażone w atestowane sprzęty, zabawki i pomoce dydaktyczne dostosowane do potrzeb dzieci. W każdej sali znajdują się urządzenia wentylacyjne, klimatyzacja, oczyszczacze oraz lampy bakteriobójcze zapewniające czystość powietrza.  

Żłobek posiada doskonale wyposażoną salę zabaw ruchowych, która pełni również funkcję zimowego placu zabaw. Do dyspozycji rodziców jest pokój matki z dzieckiem, w którym można przewinąć lub nakarmić dziecko. Obok znajduje się wózkowania oraz toaleta dla osób niepełnosprawnych. 

Placówka posiada kuchnię wraz z zapleczem magazynowym oraz socjalnym dla pracowników kuchni.  Jadłospis układa dietetyk, specjalista żywienia zbiorowego. Jadłospis spełniający normy  żywieniowe Instytutu Żywności i Żywienia, im. Prof. dra med. Aleksandra Szczygła, zgodnie z art.  22 Ustawy z dnia  4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2020 r. poz. 326), uwzględnia  również sugestie rodziców oraz opiekunów.   

W każdy poniedziałek na tablicy informacyjnej przy wejściu głównym zamieszczamy jadłospis na dany tydzień. Wychowankowie żłobka otrzymują cztery posiłki dziennie: śniadanie, drugie śniadanie, obiad (dwa dania), podwieczorek. Panie kucharki dokładają wszelkich starań aby dzieci jadły zdrowo i smacznie.  

Kolejnym atutem żłobka jest plac zabaw wyposażony w sprzęt do zajęć i zabaw ruchowych, dostosowany do możliwości dzieci. Ogród  i budynek znajdą się na terenie ogrodzonym, co stwarza bezpieczne i przyjazne warunki dla wychowanków.