Nasz placówka jest:

 • bezpieczna i przyjazna,
 • partnerska i twórcza,
 • zapewniająca dziecku poznawanie świata przez wielozmysłowe doświadczanie, dbająca o wszechstronny rozwoju we wszystkich sferach (psychicznej, fizycznej, emocjonalnej, zdrowotnej),
 • uwzględniająca indywidualne potrzeb i możliwości każdego dziecka,
 • zapewniająca wczesne wspomaganie rozwoju oraz wczesną interwencję w przypadku zauważonych problemów i trudności rozwojowych,
 • promująca zdrowy styl życia – kładąca duży nacisk na odpowiednie odżywianie, rozszerzanie diety i nawyki żywieniowe najmłodszych oraz sprawność fizyczną,
 • nastawiona na wspieranie samodzielności dziecka w każdym aspekcie rozwojowym,
 • współpracująca z lokalnym środowiskiem.

Dzieci w żłobku uczą się:

 • współżycia społecznego w grupie dziecięcej,
 • samodzielnego wykonywania czynności fizjologicznych i higienicznych,
 • samodzielnego spożywania posiłków, ubierania i rozbierania się,
 • używania prawidłowych zwrotów i form grzecznościowych,
 • dzielenia się zabawkami oraz przedmiotami z innymi dziećmi,
 • nabywania umiejętności poprzez działanie,
 • odnajdywania swojego miejsca w grupie rówieśniczej, wspólnocie.