W Miejskim Żłobku w Wieluniu dziecko jest najważniejsze, a rodzice są partnerami dyrektora w rozwiązywaniu problemów, zaspokajaniu potrzeb, analizowaniu działalności. Dobra współpraca z rodzicami  prowadzi do lepszego rozwoju dziecka. Stały kontakt i przekazywanie informacji jest ważnym elementem dobrej współpracy. Aktywny udział rodziców w zajęciach wspomaga rozwój psychoruchowy dziecka  i sprzyja umacnianiu więzi między rodzicem a dzieckiem.

 Ważnym punktem opracowanej przez mnie koncepcji funkcjonowania i rozwoju placówki jest współpraca z rodzicami oparta na:

  • nowoczesnych formach kontaktu,
  • poszukiwaniu nowych rozwiązań dotyczących zaangażowania w życie placówki,
  • włączeniu rodziców jako partnerów do realizacji zadań programowych,
  • pedagogizacji.

Podstawową rolę w procesie opiekuńczo, wychowawczo-edukacyjnym odgrywają opiekunowie i nauczyciele. Kadrę żłobka miejskiego w Wieluniu tworzą pracownicy zmotywowani do pracy z dziećmi, dla których wyzwania zawodowe są jednocześnie ich pasją. Wychowawcy wraz z pozostałym personelem i dyrektorem tworzą zgrany zespół wspierający się w codziennej pracy, który godnie i profesjonalnie reprezentuje placówkę.

W swoich działaniach konsekwentnie dążę do rozwoju placówki, tworzę nowoczesne i przyjazne dla dzieci i rodziców miejsce, otwarte na ich inicjatywy, a zarazem motywujące dla pracowników. Uważne wsłuchiwanie się w potrzeby klientów żłobka, wykorzystanie wszelkich dostępnych możliwości, jakie niesie zmieniająca się rzeczywistość, a przede wszystkim wykorzystanie potencjału tkwiącego w pracownikach sprawiają, że placówka jest miejscem pozytywnych doświadczeń i sukcesów wszystkich uczestników tego projektu.

 Świadomie dążę do pozyskania sympatyków swojej działalności,

ukazując dorobek i osiągnięcia placówki oraz propagując

znaczenie wychowania żłobkowego dla wszechstronnego rozwoju małego dziecka.