W Miejskim Żłobku w Wieluniu dziecko jest najważniejsze, a rodzice są partnerami dyrektora w rozwiązywaniu problemów, zaspokajaniu potrzeb, analizowaniu działalności. Dobra współpraca z rodzicami  prowadzi do lepszego rozwoju dziecka. Stały kontakt i przekazywanie informacji jest ważnym elementem dobrej współpracy. Aktywny udział rodziców w zajęciach wspomaga rozwój psychoruchowy dziecka  i sprzyja umacnianiu więzi między rodzicem a dzieckiem.

 Ważnym punktem opracowanej przez mnie koncepcji funkcjonowania i rozwoju placówki jest współpraca z rodzicami oparta na:

  • nowoczesnych formach kontaktu,
  • poszukiwaniu nowych rozwiązań dotyczących zaangażowania w życie placówki,
  • włączeniu rodziców jako partnerów do realizacji zadań programowych,
  • pedagogizacji.

Podstawową rolę w procesie opiekuńczo, wychowawczo-edukacyjnym odgrywają opiekunowie i nauczyciele. Kadrę  żłobka miejskiego w Wieluniu będą tworzyć pracownicy zmotywowani do pracy z dziećmi, dla których wyzwania zawodowe będą jednocześnie ich pasją. Wychowawcy wraz z pozostałym personelem i dyrektorem stworzą zgrany zespół wspierający się w codziennej pracy, który godnie i profesjonalnie będzie reprezentował placówkę.

W swoich działaniach będę konsekwentnie dążyć do rozwoju placówki, stworzę nowoczesne i przyjazne dla dzieci i rodziców miejsce, otwarte na ich inicjatywy, a zarazem motywujące dla pracowników. Uważne wsłuchiwanie się w potrzeby klientów żłobka, wykorzystanie wszelkich dostępnych możliwości, jakie niesie zmieniająca się rzeczywistość, a&nbspprzede wszystkim wykorzystanie potencjału tkwiącego w pracownikach sprawią, że placówka stanie się miejscem pozytywnych doświadczeń i sukcesów wszystkich uczestników tego projektu.

Będę świadomie dążyć do pozyskania sympatyków swojej działalności,

ukazując dorobek i osiągnięcia placówki oraz propagując

znaczenie wychowania żłobkowego dla wszechstronnego rozwoju małego dziecka.