Miejski Żłobek w Wieluniu prowadzi działalność od dnia 1 września do 14 sierpnia z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 6.30 do 16.30. Od 15 do 31 sierpnia, każdego roku, trwa przerwa wakacyjna w celu wykonania prac porządkowych i konserwacyjnych