Edukacja z psem ma na celu usprawnienie sfery intelektualnej i poznawczej dziecka. Pies jako „pomoc naukowa” motywuje do nauki i poprzez przyjazne warunki zwiększa możliwość przyswajania wiedzy. Dzieci chętniej zapamiętują treści, których bohaterem jest ich nowy przyjaciel – pies. Edukacja z psem pomaga także dzieciom o obniżonej percepcji (wyobraźni) lub niechęci (z różnych powodów) do przyswajania wiedzy, bądź też przebywania w żłobku.

Główne cele realizowane podczas zajęć to:

  1. Wspomaganie pracy związanej z obniżeniem poziomu emocji dzieci i ich regulacją/autoregulacją.
  2. Wspomaganie i budowę prawidłowych relacji społecznych, tworzących się w trakcie zajęć oraz będących przyczyną problemów w prawidłowym funkcjonowaniu człowieka.
  3. Poznanie zasad zachowania się w obecności psów.
  4. Rozwijanie mowy, wzbogacanie słownictwa.
  5. Rozwijanie myślenia przyczynowo - skutkowego.
  6. Stymulowanie zmysłów, rozwijanie koordynacji ruchowej.
  7. Rozwijanie funkcji poznawczych i nowych zainteresowań dziecka.
  8. Rozwijanie empatii.
  9. Poznanie zawodów wspieranych pracą psów.
  10. Wyzwalanie spontanicznej aktywności w zabawie z psami.

Zajęcia prowadzone są przez Panią Katarzynę Helińską, magistra pedagogiki przedszkolnej z elementami logopedii oraz edukacji wczesnoszkolnej, dyplomowanego dogoterapeuty I i II stopnia oraz przez suczkę Jaso, która od ponad 3 lat pracuje z dziećmi przedszkolnymi, dziećmi niepełnosprawnymi oraz osobami dorosłymi.