Sensoplastyka® to marka zajęć rozwojowych dla dzieci w wieku od 0 do 100lat.Naszym celem jest wspieranie rozwoju kompetencji intra oraz interpersonalnych poprzez odpowiednie przygotowanie przestrzeni oraz oparcie procesu twórczego na podejściu coachingowym. Materiały sensoryczne na zajęciach Sensoplastyka® opierają się tylko i wyłącznie na wykorzystaniu bezpiecznych produktów spożywczych. Dlatego Sensoplastyka® jest odpowiednia zarówno dla niemowląt jak i dzieci o wiele starszych:-)

Sensoplastyka® to polisensoryczna, multikolorowa, wielozapachowa przestrzeń możliwości:-)

Przestrzeń

Odpowiednio przygotowane otoczenie do działania. Wolna, dobrze zabezpieczona przestrzeń.(bez stołów i krzeseł)

Pytania Coachingowe

Pytania zamiast poleceń.Odnalezienie źródła potrzeb oraz nowych pomysłów na ich realizację

Działanie

Wspieramy m.in. samodzielność, kreatywność i współpracę.Eliminujemy dystraktory t.j. fartuchy, odzież ochronną, stoły, polecenia.

Bezpieczeństwo

Materiały sensoryczne tworzymytylko i wyłącznie z bezpiecznychartykułów spożywczych.

Sensoplastyka® to mnogość faktur, tekstur oraz cała paleta ekologicznych barw.

Sensoplastyka® wpływa na stymulację wszystkich zmysłów.

Sensoplastyka® wpływa na optymalny rozwój całego organizmu. Stymulując receptory wpływamyna rozwój połączeń nerwowych w mózgu. Im jest ich więcej tym „łatwiej” nam się myśli, tym sprawniejprzebiegają wszelkie procesy analizy i syntezy w umyśle zarówno małego dziecka jak i osób dorosłych.

ZASADY PRACY

 1. WYŁĄCZNIE BEZPIECZNE PRODUKTY SPOŻYWCZE
  UŻYWAMY TYLKO I WYŁĄCZNIE BEZPIECZNYCH PRODUKTÓW SPOŻYWCZYCH
  do tworzenia materiałów sensorycznych. (Nie używamy produktów mięsnych i alkoholu)
 2. PRZYGOTOWUJEMY WOLNĄ PRZESTRZEŃ
  Stwarzamy warunki do samodzielnego działania. Pracujemy na otwartej przestrzeni - podłodze, ziemi, na plandece. NIE PRACUJEMY PRZY STOŁACH. Zapewniamy tym samym swobodę w wyborze pozycji do pracy i swobodę poruszania się. Przygotowujemy materiały w łatwo-obsługiwanych pojemnikach tzn. takich z których dzieci mogą z łatwością korzystać, bez proszenia nas o pomoc. Nie mieszamy i nie wlewamy produktów za kogoś.
 3. ODSTAWIAMY W KĄT FARTUCHY I ODZIEŻ OCHRONNĄ
  Możemy mieć specjalny strój do zajęć Sensoplastyka®. Pracujemy w ubraniu przeznaczonym do ubrudzenia, takim o które kompletnie nie musimy się martwić. NIE UŻYWAMY FARTUCHÓW, ani żadnej odzieży tzw. ochronnej, która sugeruje, że możemy się ubrudzić tylko w pewnym zakresie. Ponieważ dając uczestnikowi zajęć fartuch przekazujemy jednocześnie informację„Możesz się bawić i korzystać z zajęć, ale tylko w ramach tego fartucha. Nie ubrudź się poza fartuchem” i tym samym zakłócamy w ten sposób naturalny proces spontanicznej aktywności twórczej.
 4. DAJEMY SOBIE CZASNIE POŚPIESZAMY,
  umożliwiamy dzieciom wykorzystanie potencjału zabawowego i poznawczego danej substancji– we właściwy dla konkretnego dziecka sposób. NIE ZACHĘCAMY słownymi komunikatami takimi jak np. Zobacz jakie to fajne/ spróbuj, dotknij, etc. Same/-i podejmujemy aktywność i czekamy, aż ktoś z własnej woli do nas dołączy.
 5. ZADAJEMY PYTANIA ZAMIAST WYDAWAĆ POLECENIA
  Zamiast gotowych przepisów udostępniamy różne materiały i obserwujemy. Np. na pytanie – Co mam do tego dodać? Odpowiadamy - A co byś chciał/-a? Na pytanie - A co z tego wyjdzie? odpowiadamy – Chciał(a)byś sprawdzić? NIE WYDAJEMY POLECEŃ – np. Dodaj cukru, użyj teraz koloru czerwonego, pomieszaj, powąchaj, etc.
 6. ZAMIAST ZACHĘCAĆ - DAJEMY CZAS I PO PROSTU SIĘ BAWIMY
  Nie naśladujemy „Cioci na imieninach” zachęcającej do spróbowania 10 kawałka ciasta;-). Same/-i BAWIMY SIĘ I CZEKAMY, aż zwycięży dziecięca ciekawość – we właściwym dla danego dziecka czasie. Cierpliwości:-).
 7. DOSTRZEGAMY TRUDNE SYTUACJE I WSPIERAMY W ICH DOŚWIADCZANIU
  NAZYWAMY EMOCJE, SYTUACJE, ZADAJEMY PYTANIA, JASNO STAWIAMY GRANICE – np. Nie zgadzam się na wysypywanie mi mąkina głowę - zamiast – a czy Ty byś chciał/-a żebym Ci wysypała mąkę na głowę? Pokazujemy możliwe drogi reakcji na daną sytuację, np. możesz powiedzieć, że Ci się to nie podoba, że się na to nie zgadzasz.
 8. SZANUJEMY WIZERUNEK DZIECKA
  Zapewniamy poczucie bezpieczeństwa i ochronę wizerunku. Nie fotografujemy dzieci nie w pełni ubranych - np. w samych pieluchach, bez koszulek. Nie zgadzamy się na robienie takich zdjęć na „domowy użytek”, ponieważ jest duże prawdopodobieństwo, że trafią one do Internetu.
 9. ZAPOMINAMY O PRZEPISACH NA SUBSTANCJE SENSORYCZNE
 10. BRUDZIMY SIĘ