Zajęcia teatralne stanowią szczególną formę aktywności i ekspresji twórczej dla każdego dziecka. Aktywność dziecka należy do jego sfery rozwoju i trzeba ją właściwie stymulować i pobudzać przez odpowiednie zabawy, a taką jest niewątpliwie zabawa w teatr.

TEATR -> UCZY -> BAWI -> WYCHOWUJE

Teatrzyk kukiełkowy to miejsce, wokół którego skupiają się mali odbiorcy. Współpraca w ramach przygotowań oraz samego wykonania poszczególnych etapów przedstawienia stanowi integralną część tej zabawy i wymaga kooperacji między poszczególnymi aktorami. 

Rozbudza intelekt i zainteresowania, rozwija umiejętności motoryczne, koordynację wzrokowo-ruchową, wrażliwość oraz pobudza wyobraźnię.

EDUKACJA POŁĄCZONA Z ŚWIETNĄ ZABAWĄ

Cele ogólne:

 • wspomaganie dziecka w jego wszechstronnym rozwoju przez:
 • rozbudzenie zainteresowania literaturą i teatrem,
 • rozwijanie funkcji wzrokowych, słuchowych i językowych,
 • rozwijanie wrażliwości emocjonalnej,
 • rozwijanie koncentracji i wyobraźni
 • zachęcanie do interpretowania utworu za pomocą pacynek paluszkowych.

Cele operacyjne:

 • uczestniczy w teatrzyku paluszkowym,
 • uważnie słucha utworu,
 • wyraża swoje emocje niewerbalnie.

Metody:

 • czynna (zadania),
 • oglądowa (pokaz),
 • słowna (wiersz).

Formy pracy:

 • praca zbiorowa,
 • indywidualna,
 • zespołowa.

Środki dydaktyczne:

 • teatrzyk,
 • kukiełki,
 • odtwarzacz cd