Skład Prezydium Rady Rodziców od 1 września 2023 r. do 31 sierpnia 2024 r.

  1. Burzyńska Katarzyna – przewodnicząca
  2. Dubas Tomasz – z-ca przewodniczącego
  3. Kotala Ada – skarbnik
  4. Budzik-Kaśnicka Anna - sekretarz