Serdecznie zapraszamy na spotkania z rodzicami zgodnie z poniższym harmonogramem: 

22 września 2021 r.(środa) – godz. 16.30 

Grupy: zielona, fioletowa, niebieska 

 

23 września 2021 r.(czwartek) – godz. 16.30  

Grupy: pomarańczowa, żółta 

 

Zgodnie z zaleceniami  Głównego Inspektora Sanitarnego zapraszamy tylko jednego z rodziców i prosimy o  zachowanie zasad bezpieczeństwa zawartych w wytycznych GIS: 

- maseczki, 

- dezynfekcja rąk (stacja dezynfekcji znajduje się przy wejściu głównym, po prawej stronie),  

- zachowanie dystansu. 

 

Ubezpieczenie dziecka w tym roku szkolnym wynosi 34,00 zł.  

Ubezpieczenie jest dobrowolne, warunki polisy przedstawią opiekunki podczas zebrania. 

Rodzice, którzy zdecydują się na ubezpieczenie dziecka mogą dokonać wpłat u opiekunek grupy w czasie zebrania.