INFORMACJA

W związku z wejściem w życie od 01.01.2022r. Ustawy o rodzinnym kapitale opiekuńczym (Dz. U. 2021 poz. 2270 USTAWA z dnia 17 listopada 2021 r. ), uprzejmie prosimy o uzupełnienie wszystkich danych niezbędnych do ewentualnego uzyskania świadczenia do 14.01.2022r. Oświadczenie aktualizujące dane dostępne jest na stronie internetowej żłobka, jak również w sekretariacie.

Prosimy o czytelne wypełnienie oświadczenia oraz dostarczenie do sekretariatu żłobka w nieprzekraczalnym terminie do 14 stycznia 2022r.

Oświadczenie o aktualizacji danych