Drodzy Rodzice

Miło mi poinformować, że zgodnie z uchwałą Nr LXIX/864/22 Rady Miejskiej w Wieluniu z dnia 26 lipca 2022 r. (zmieniającą uchwałę Rady Miejskiej w Wieluniu Nr LXIV/797/22 z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie określenia wysokości opłat za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim  w Wieluniu oraz ustalenia maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie) opłaty za pobyt i wyżywienie dziecka do końca sierpnia 2022 r. będą wynosiły 0 zł.

 

Czas trwania projektu pn. "Utworzenie Żłobka Miejskiego w Wieluniu" został przedłużony o dwa miesiące.

 

W związku z powyższym zapraszam Państwa od 1 sierpnia 2022r. do sekretariatu Żłobka na podpisanie aneksu do  "umowy o świadczenie usług Miejskiego Żłobka w Wieluniu" 

 

z wyrazami Szacunku

Dyrektor
Bożena Żurek

 

Aneks do umowy od 28 lipca

Aneks do umowy od 28 lipca