Wieluń, dn. 8 sierpnia 2022 r.

Drodzy rodzice

Przed nami kolejny 1 września, w którym przywitamy dzieci kontynuujące i rozpoczynające korzystanie z usług Miejskiego Żłobka w Wieluniu. Wszyscy mamy ogromną tremę przed tym wydarzeniem. Państwo zastanawiacie się jak dzieci zareagują na nowe środowisko, pracownicy Żłobka myślą, jak najlepiej zorganizować pierwsze dni pobytu, aby dzieci szybko się zaaklimatyzowały. To już trzecie rozpoczęcie roku. Mamy doświadczoną kadrę ale każde dziecko jest inne i każde pierwsze dni wyglądają inaczej. Chcemy się jak najlepiej przygotować na przyjęcie dzieci, dlatego zapraszam serdecznie Państwa na spotkanie organizacyjne w dniu 29 sierpnia 2022 r. na godzinę 10:00 do siedziby Żłobka, na ulicę Porzeczkową 8.

Spotkanie odbędzie się w salach, w których będą przebywały dzieci. Lista dzieci przydzielonych do poszczególnych grup wiekowych będzie wywieszona na tablicy ogłoszeń przy wejściu do Żłobka. Na liście będą również wypisane nazwiska Opiekunek. Sale w Żłobku oznakowane są kolorami: zielonym, pomarańczowym, fioletowym, żółtym i niebieskim. Bez problemu Państwo do nich traficie. W salach spotkają się Państwo z Opiekunkami dzieci i dyrektorem Żłobka. Do Państwa dyspozycji będą również dostępni wszyscy pracownicy Żłobka, którzy udzielą odpowiedzi na interesujące Państwa zagadnienia. Celem spotkani jest:

  1. przekazanie najważniejszych informacji związanych z pobytem dziecka w Żłobku,

  2. pokazanie Państwu pomieszczeń, w których będą przebywały dzieci, ich wyposażenia oraz różnorodności zabawek i pomocy,

  3. udostępnienie pozostałych pomieszczeń, z których będą korzystały dzieci,

  4. odebranie od Państwa wypełnionych dokumentów pobranych ze strony internetowej Żłobka (zakładka dla Rodziców www.zlobek.wielun.pl), które umożliwią Opiekunkom zapoznanie się z najważniejszymi potrzebami dzieci oraz pozwolą prawidłowo prowadzić dokumentację placówki,

  5. odebranie od Państwa przygotowanej wyprawki zgodnie z zamieszczonym na stronie internetowej wykazem,

  6. udzielenie Państwu odpowiedzi na wszystkie nurtujące Państwa pytania.

 

Dzięki temu spotkaniu, pierwszy i kolejne dni pobytu dziecka w Żłobku będą lepiej zorganizowane i zapewnią dzieciom poczucie bezpieczeństwa i stabilizacji.

Proszę o zabranie ze sobą wypełnionych dokumentów i wyprawki. Na zebranie, które ma charakter informacyjno – organizacyjny. zapraszamy tylko rodziców lub opiekunów dzieci.

Ogłoszenie o spotkaniu

 

Czekamy na Państwa.