Zgodnie z protokołem nr 5/2023 z dnia 17 kwietnia 2023 r. Komisji do spraw naboru dzieci do Miejskiego Żłobka w Wieluniu informuję, że wpłynęło 39 wniosków o kontynuację pobytu dziecka w Żłobku od 1 września 2023 r. Pozostało 61 wolnych miejsc na które zostaną przyjęte nowe dzieci zgodnie z Regulaminem naboru dzieci do Miejskiego Żłobka w Wieluniu.

Nabór wniosków trwa od 2 do 19 maja 2023 r. w godzinach pracy sekretariatu od godz. 7,30 do 15,30.

Zapraszam

Bożena Żurek

Dyrektor Miejskiego Żłobka w Wieluniu